SEO - Hvordan bli sett i Google

SEO er en samling metoder som brukes til å skape synlighet på nett. SEO handler om å overbevise søkemotorene om at dine nettsider er de mest relevante for brukere som søker informasjon om et produkt eller en tjeneste du tilbyr.

SEO og organisk trafikk fra Google er en av de viktigste kildene til trafikk for nettsiden din, alt fra kjøpeklare kunder, til de som er tidlig i kundereisen på jakt etter informasjon.

Bedrifter som jobber målrettet med SEO får så mye som 75 % av trafikken til siden sin fra søkemotorer som Google.

Enkelte undersøkelser viser også at søkemotorer er viktigste informasjonskilde sluttbrukeren forholder seg til, før de bestemmer seg for hvilket produkt eller tjeneste de skal kjøpe.

Førsteplass i organisk søk er utrolig verdifullt, fordi det leder mange kunder som er i handlefasen inn på nettsiden din. Derfor er det også tøff kamp om førsteplass og toppen av søket i Google.

For å vinne SEO-konkurransen må du:

  • Forstå hva målgruppen din ønsker å oppnå i hvert ledd av sin kundereise, og tilby riktig informasjon til riktig tid, som også er optimalisert for at søkemotorene skal favorisere det.
  • Lage en nettside som er brukervennlig og teknisk tilpasset, slik at brukerne og søkemotorene enkelt klarer å finne og navigere siden.
  • Skape tillit til den besøkende, ved å ha en seriøs profil.

Jobben du gjør  for å oppnå alt dette kalles SEO.

 

Gratis SEO-analyse: Kom i gang med SEO

Få oversikt over nettsiden din og hvordan du kan jobbe medSEO for å komme høyere i Google. 

Ta en gratis SEO-sjekk av nettsiden din her. ´
 

SEO-verktøy gjør jobben litt enklere

Her kan du lese mer om hvilke SEO-verktøy vi anbefaler for å få jobben gjort både bedre og raskere. 
 

Hvordan bli best på SEO

Vi har jobbet systematisk med SEO i mange år og har gode rutiner og erfaringer som vi drar nytte av når vi hjelper våre kunder å bli synlige på nett.

Her kan du lese hvordan vi jobber med SEO:

 

1. Søkeordsanalyse

En søkeordsanalyse legger grunnlaget for resten av innholdsarbeidet på nettsiden, og er strategisk viktig at gjøres korrekt. Vi overfører markedskunnskap til søkeordsverktøy, og bruker innsikten til å avdekke hvilke ord og uttrykk målgruppen bruker når de er på vei til å kjøpe av dere.

Dette definerer retningen i alt innholds- og strukturarbeid videre på nettsiden.

 

2. Teknisk SEO sjekk av nettsiden

At nettsiden din er rask nok, sikker, mobiltilpasset og har en lang rekke andre elementer på plass, er blant flere ting som sjekkes når vi tar en Teknisk SEO-sjekk av nettsiden din. Det tekniske må være på plass for at nettsiden skal være brukervennlig, og at Googles robot skal finne frem til og forstå innholdet på siden din.

Våre tekniske SEO rådgivere oversetter innsikten vi henter frem med verktøy, til tiltak for å skape en god teknisk nettside, som ivaretar brukernes forventninger i en digital hverdag.

 

3. Optimalisering av nettside

For å vinne konkurransen i søkeresultatet for dine viktigste søkeord, er det sentralt at nettstedet har riktig og godt innhold på viktige landingssider. Vi bruker innsikten fra søkeordsanalysen til å produsere innhold som svarer på de spørsmålene vi vet at målgruppen har.

Vi avgjør også strukturen på nettsiden, som forteller oss hvor alt innholdet bør ligge for å være enklest mulig å finne.

 

4. Ekspertise, Autoritet og Tillit (E-A-T)

En viktig dimensjon er hvilken tillit du klarer å vinne fra brukerne. Internett er full av nettsider som forsøker å lure penger fra folk, og da er det viktig å løfte frem alt som viser at du er en seriøs aktør. Google bruker E-A-T til å vurdere om en aktør har gode hensikter og er riktig kilde til informasjon, som de skal putte fremst i søkeresultatet.

En E-A-T analyse vil fortelle hva du bør gjøre for å vise deg som en ekspert og autoritet på ditt fagfelt, og vinne tilliten til brukerne.

 

5. Blogg og deling av innholdet

Når nettsiden er optimal, er det fortsatt et stykke å gå for å fortjene førsteplass på alle viktige søkeord.

Å ha riktig innhold på produkt- og kategorisider er ikke nok alene. Du trenger også å ha innhold som dekker flere lag, hvor du går dypere i problemstillinger som er knyttet til det produktene eller tjenestene dine gjør for kunder. Dette er innhold som må skapes og holdes vedlike på løpende basis.

Det er også slikt innhold som oftest blir delt på andre nettsider eller i sosiale medier. Slike delinger er viktige for å få lenker til nettsiden, som er en viktig rangeringsfaktor. I tillegg til at det bringer trafikk fra nye kilder.

 

Hva koster SEO?

Fordi SEO er et komplisert felt finnes det ingen standardpakker som passer for alle. Vi anbefaler ofte å starte med en workshop eller en grundig statusanalyse, for å kartlegge mulighetene, se hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som vil gi størst effekt.

Hele veien har vi fokus på kompetansebygging og kunnskapsoverføring, fordi SEO er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som berører dem som arbeider med nettstedet. Derfor vil det i mange tilfeller være nyttig å ha en løpende avtale der vi vurderer neste tiltak sammen med deg.

Få hjelp til SEO

SEO handler mest om å gjøre nettstedet ditt brukervennlig, men fordi Google ikke er et menneske, er det en del ting man må være klar over. Ønsker du hjelp med SEO? Vi kan hjelpe deg på veien mot førsteplass i Google-søket. 

Vi holder jevnlig kurs i SEO, både fysisk og på nett. Ta kontakt for å booke et SEO-kurs. 

Organisk Søk

Development and targeted promotion of remarkable content that fulfills your needs by achieving, improving and maintaining the visibility of your web presence.

On-Page SEO

Make your content easily accessible to search engines. Our team is ready to implement solutions to boost your rankings and improve your performance.

Teknisk SEO

An essential part of any successful SEO strategy, let’s build your internal link profile to add significance to your page keywords listed within search engines.